My view of the world

Islam, Iman, Ihsan...

"Kami memenuhi dan akan melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu dan kami memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, dan nikmat, begitu juga kerajaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu". Itulah makna bagi kalimah Talbiah yang sinonim bagi jemaah haji yang pergi menyahut seruan Allah dalam melaksanakan rukun Islam ke-5.

Related Posts with Thumbnails

Followers

Site stats